Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych

Specjalna cena na zajęcia dla dzieci podczas ferii

- 1 zajęcia 30 zł z kartą Zgranej Rodziny 25 zł

- 5 zajęć 130 zł z kartą Zgranej Rodziny 100 zł

Temat: WYBUCHOWE EKSPERYMENTY

Temat: A MOŻE JAJKO?

Temat: TĘCZOWE EKSPERYMENTY

Temat: MUSUJĄCE PACHNIDEŁKA

Temat: SLIME CZY GLUT?

TERMIN:

27-31.01.2020

03-07.02.2020

Godz. 11:00-12:00

Prosimy o okazanie karty ZGranej Rodziny przed rozpoczęciem transakcji.

Dziecięce Laboratorium

ZOBACZ INFORMACJE O PARTNERZE

Promowane oferty