Informacje o karcie

Program ZGRANA RODZINA skierowany jest do wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, którzy są w mieście zameldowani i jednocześnie są rodzicami przynajmniej jednego dziecka w wieku poniżej 18 lat. Warto podkreślić unikalność programu, który obejmuje wyjątkowo szeroką grupę docelową – w Programie nie ma znaczenia liczba posiadanych dzieci czy status materialny. Rodzinę stanowi zarówno rodzina wielodzietna, jak i rodzic samotnie wychowujący dziecko. Warunek jest jeden - meldunek na terenie miasta Zielona Góra i dotyczy zarówno rodzica jak i dziecka (dzieci).
 
Wydanie Karty Zgranej Rodziny następuje w ramach miejskiego programu lojalnościowo – rabatowego, z jednej strony integrującego i wspierającego przedsiębiorców z naszego miasta, z drugiej – motywującego i zachęcającego zielonogórzan do wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym. 
 
Karta upoważniać będzie do korzystania ze specjalnych ofert przygotowanych przez Partnerów Programu. Mogą to być rabaty, specjalne ceny lub określone produkty czy usługi przygotowane wyłącznie dla posiadaczy Kart. Szczegółowe informacje i aktualna oferta dostępne są w zakładce OFERTA
 
Karty ZGranej Rodziny są imienne i wystawiane oddzielne na każdego rodzica, który w sposób niezależny może korzystać z niej z dzieckiem. Każde dziecko do czasu ukończenia 18 roku życia jest wpisane na kartę rodzica, a dodatkowo za zgodą przedstawiciela ustawowego będzie mogło otrzymać własną kartę. Karta rodzica ważna będzie wyłącznie z dowodem tożsamości, w związku z czym Partner Programu będzie mógł poprosić posiadacza karty o okazanie takiego dowodu. 

Od 1 września 2014 roku istnieje możliwość wydania karty dzieciom poniżej 13 roku życia co umożliwi i ułatwi korzystanie z dodatkowych benefitów przewidzianych w Programie ZGrani Zielonogórzanie 50+ dedykowanych dziadkom i ich wnukom. Dzieci powyżej 13 lat ze swoich kart mogą korzystać samodzielnie.

Bardzo ważne jest, aby każdy rodzic wypełnił oddzielny wniosek o wydanie Karty. Rejestrując się on-line, każde z rodziców podaje swój adres mailowy i swoje dane. Wówczas każdy rodzic otrzymuje własną Kartę, na której dopisane są dzieci.
 

Uwaga! Karty wydane w okresie od 1 września do 1 listopada ważne będa do 31 grudnia 2016 roku. Karty wydane po 1 listopada 2015 przedłużone wydawane będa maksymalnie na 3 lata z zastrzeżeniem, że datą ważności karty uczestnika programu – rodzica jest data urodzenia jego dziecka. Jeżeli uczestnik programu – rodzic ma więcej niż jedno dziecko to wówczas datą ważności jego karty jest data urodzenia ( dzień i miesiąc) najstarszego dziecka. Jeżeli uczestnik programu – dziecko kończy 18 lat to wydana mu karta będzie ważna do daty jego 18 urodzin.

Jak się zarejestrować?
 
W celu otrzymania Karty należy wypełnić wniosek w formie papierowej lub elektronicznej. Wnioski dostępne są w Biurze Programu, które mieści się w Zielonogórskim Ratuszu, w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta, w recepcji CRS oraz na stronie internetowej www.zgranarodzina.pl. Karta zostanie wystawiona po sprawdzeniu spełniania przez wnioskodawcę warunków wydania Karty w czasie 20 dni roboczych. Gotowe karty będą wysyłane pocztą pod wskazany adres, będzie także możliwość odbioru osobistego w wyznaczonych punktach po okazaniu dowodu tożsamości.
 
Do wypełnienia wniosku niezbędne będzie podanie danych osobowych rodzica i dziecka – imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zameldowania oraz danych kontaktowych.
 
Karta wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia, wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 20,00 zł. Aby otrzymać duplikat należy dokonać wpłaty przelewem bankowym na konto PKO BP  57 1020 5402 0000 0502 0247 9855   Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13, w tytule przelewu wpisując: Opłata za duplikat Karty ZGrana Rodzina oraz imię i nazwisko posiadacza Karty. Z takim potwierdzeniem przelewu i dowodem osobistym należy zgłosić się po odbiór duplikatu do biura w Ratuszu.
 
Regulamin przyznawania, wydawania oraz korzystania z Karty Zielonogórskiej Rodziny
 
 


Wzór 1


Wzór 2
 


Wzór 3


Wzór 4


Wzór 5
  

Promowane oferty

Green Thursday

20% rabatu na bluzy i spodnie dresowe

INNE

30% rabatu na srebrną biżuterię

ZDROWIE I URODA

50% rabatu na masaż relaksacyjny twarzy

DLA DZIECI

20% rabatu na odzież dziecięcą

DLA DZIECI

20% rabatu na półkolonie zimowe

COŚ NA ZĄB

50% rabatu na śniadania