Informacje o karcie

Dla Kogo?

Program ZGRANA RODZINA skierowany jest do wszystkich zameldowanych w Zielonej Górze, którzy jednocześnie są rodzicami przynajmniej jednego dziecka w wieku poniżej 18 lat.

ZGRANA RODZINA jest programem obejmującym wyjątkowo szeroką grupę odbiorców, gdyż nie ma znaczenia liczba posiadanych dzieci ani status materialny. Rodzina to rodzic samodzielnie wychowujący  dziecko, rodzicem z kilkorgiem lub jednym dzieckiem.
 
Warunek jest jeden - meldunek na terenie miasta Zielona Góra i dotyczy zarówno rodzica jak i dziecka (dzieci).

Po co?


Wydanie Karty Zgranej Rodziny następuje w ramach miejskiego programu lojalnościowo – rabatowego, którego zadaniem jest z jednej strony zachęcanie Zielonogórzan do rodzinnego spędzania czasu, a z drugiej - wspieranie i integracja przedsiębiorców z naszego miasta.
Karta daje możliwość korzystania ze specjalnie przygotowanych przez Partnerów Programu propozycji. W zależności od oferty zyskujemy rabaty, specjalne ceny lub produkty i usługi przygotowane wyłącznie dla posiadaczy Kart. Szczegółowe informacje i aktualna oferta dostępne są w zakładce OFERTA

Jak uzyskać kartę? 

Karty ZGranej Rodziny są imienne i wystawiane oddzielne na każdego rodzica, który w sposób niezależny może korzystać z niej z dzieckiem. Każde dziecko do czasu ukończenia 18 roku życia jest wpisane na kartę rodzica, a dodatkowo za zgodą przedstawiciela ustawowego będzie mogło otrzymać własną kartę. Karta rodzica ważna będzie wyłącznie z dowodem tożsamości, w związku z czym Partner Programu będzie mógł poprosić posiadacza karty o okazanie takiego dowodu. 

Od 1 września 2014 roku istnieje możliwość wydania karty dzieciom poniżej 13 roku życia co umożliwi i ułatwi korzystanie z dodatkowych benefitów przewidzianych w Programie ZGrani Zielonogórzanie 50+ dedykowanych dziadkom i ich wnukom. Dzieci powyżej 13 lat ze swoich kart mogą korzystać samodzielnie.

Bardzo ważne jest, aby każdy rodzic wypełnił oddzielny wniosek o wydanie Karty. Rejestrując się on-line, każde z rodziców podaje swój adres mailowy i swoje dane. Wówczas każdy rodzic otrzymuje własną Kartę, na której dopisane są dzieci.

Karty wydane po 1 listopada 2015 wydawane są maksymalnie na 3 lata z zastrzeżeniem, że datą ważności karty uczestnika programu – rodzica jest data urodzenia jego dziecka. Jeżeli uczestnik programu – rodzic ma więcej niż jedno dziecko to wówczas datą ważności jego karty jest data urodzenia ( dzień i miesiąc) najstarszego dziecka. Jeżeli uczestnik programu – dziecko kończy 18 lat to wydana mu karta będzie ważna do daty jego 18 urodzin.

Jak się zarejestrować?


W celu otrzymania Karty należy wypełnić wniosek w formie papierowej lub elektronicznej. Wnioski dostępne są w Biurze Programu, które mieści się w Zielonogórskim Ratuszu, w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta, w recepcji CRS oraz na stronie internetowej zgranarodzina.pl. Karta zostanie wystawiona po sprawdzeniu spełniania przez wnioskodawcę warunków wydania Karty w czasie 20 dni roboczych. Gotowe karty będą wysyłane pocztą pod wskazany adres, będzie także możliwość odbioru osobistego w wyznaczonych punktach po okazaniu dowodu tożsamości.

Do wypełnienia wniosku niezbędne będzie podanie danych osobowych rodzica i dziecka – imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zameldowania oraz danych kontaktowych.

Karta wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia, wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 20,00 zł. Aby otrzymać duplikat należy dokonać wpłaty przelewem bankowym na konto PKO BP  57 1020 5402 0000 0502 0247 9855   Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13, w tytule przelewu wpisując: Opłata za duplikat Karty Zgrana Rodzina oraz imię i nazwisko posiadacza Karty. Z takim potwierdzeniem przelewu i dowodem osobistym należy zgłosić się po odbiór duplikatu do biura w Ratuszu.  

Promowane oferty